De Witteberg Texel

Privacybeleid

Privacy

Organisatie

“Stichting Verhuur en Beheer Villapark de Witteberg” (Stichting De Witteberg) verzorgt in opdracht van de eigenaren van de vakantiewoningen op Park De Witteberg de promotie en verhuur van de particuliere vakantiewoningen op Park De Witteberg.

“Stichting De Witteberg” is daarmee verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

"Stichting De Witteberg" is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 37128450.

 

Bezoek aan onze website / gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op uw computer en die het volgende doel hebben:

  • het kunnen analyseren van het gebruik van onze website via Google Analytics
  • het afhandelen van het boekingsproces via onze website
  • de mogelijkheid voor het inzetten van gerichte promotie van de vakantiehuizen via online advertentiekanalen bijvoorbeeld via Google Adwords.

Cookies zijn bestanden met een technische inhoud die niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Via de instellingen van uw browser kunt u de keuze maken dat u geen toestemming geeft om cookies op uw computer op te slaan. Lees hiervoor de helpfunctie van uw browser na.

Ook kunt u ten alle tijden de al op uw computer opgeslagen cookies verwijderen via de hulpprogramma’s die voor uw browser beschikbaar zijn.

 

Persoonsgegevens

Bij het reserveren van een vakantiehuis op Park De Witteberg ontstaat een zakelijke overeenkomst. Voor die overeenkomst hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Dit zijn onder meer uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens zijn in te zien door medewerkers die door "Stichting De Witteberg" belast zijn met de administratieve afhandeling en uitvoering van de verhuurovereenkomst. 

“Stichting De Witteberg” zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

 

In geval van geconstateerde schade behoudt "Stichting De Witteberg" zich het recht voor om de gegevens van een huurder te verstrekken aan de eigenaar van het betreffende vakantiehuis. De betreffende eigenaar mag deze gegevens alleen gebruiken voor de afhandeling van de schade aan zijn woning.

 

Bewaartermijn

Gegevens die voortkomen uit reserveringen zijn zakelijke overeenkomsten waarvoor een wettelijke bewaartermijn wordt aangehouden van 7 jaar.

 

Beveiliging

Bij het maken van een reservering worden uw persoonsgegevens versleuteld verzonden. Uw persoonsgegevens van reserveringen worden opgeslagen op een beveiligde server in een beveiligde serveromgeving.

 

E-Mail

Zowel via het informatieformulier op onze website als via een direct e-mailbericht kunt u persoonsinformatie verstrekken aan “Stichting De Witteberg”.

Zowel inkomende als uitgaande e-mailberichten worden door “Stichting De Witteberg” bewaard.

De bewaartermijn is afhankelijk van de aard.

  • Berichten van informatieve aard – 1 jaar
  • Berichten van administratieve/juridische aard – 7 jaar

Overige documenten

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij het per post bevestigen van een reservering of de  afwikkeling van annuleringen, kunnen documenten worden opgesteld waarin uw persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Deze documenten worden digitaal bewaard gedurende de termijn die daarvoor vereist is.

  • Berichten van informatieve aard – 1 jaar
  • Berichten van administratieve/juridische aard – 7 jaar

 

Inzage in uw gegevens

Op verzoek zullen wij u inzicht verschaffen welke persoonsinformatie bij ons bekend is en in welke vorm deze bij ons is opgeslagen.